பல்கலைகழக பதக்கங்கள்

தங்களை கௌவ்ரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்.
தங்களின் உழைப்பு மேன்மேலும் வளர இணைய குழு வாழ்த்துகிறது.

தாங்கள் பதக்கம் பெற்றிரிந்து, தங்களின் பெயர் இங்கு சேர்க்கப்படவில்லை எனின் தயவு செய்து இணைய குழுவிற்கு தெரியபடுத்தவும். நன்றி.
Comments