9 - 10 வகுப்பு கல்வி

உங்களுக்கு ஏற்றவாறு கல்வி தரத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

10 ஆம் வகுப்பில் நீங்கள் வாங்கும் மதிப்பெண்களை வைத்து தான் மேல்நிலை பிரிவுகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கப்படும். இதற்க்கு முன்பு படித்த வகுப்புகளின் மதிபெண்கள் இந்த கணக்கில் வராது.

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச பாடபுத்தகங்கள்:

ஒன்பதாம் வகுப்பு
பத்தாம் வகுப்பு


வெளிநாட்டு பள்ளிகளில் குழந்தைகளை பள்ளியில் தேர்வு செய்யும் முறை மற்றும் கல்வி கற்று தரும் முறைகள் பற்றி.
இவை காசாங்காடு பள்ளிகளில் உள்ள கல்வி தரத்தை உயர்த்த உதவும்.

சிங்கப்பூர்: (Singapore)

இக்கிய மாநிலங்கள்: (United States of America)

இக்கிய இராச்சியம்: (United Kingdom)
Comments