12'ம் படிப்பிற்கு பிறகு

 1. கலை மற்றும் அறிவியல் (Arts and Science like B.A, B.sc, B.Com., )
 2. பொறியியல் (Engineering)
 3. பொது மருத்துவம் (General Medicine(MBBS))
 4. பல் மருத்துவம் (Dental Medicine (BDS))
 5. கால்நடை மருத்துவம் (Veterinary Medicine)
 6. சித்த மருத்துவம் (Siddha Medicine)
 7. தாதி (Nurse)
 8. உடற்பயிற்சி சிகிச்சை (Physiotherapy)
 9. மருந்தாக்கவியல் (Pharmacy)
 10. வேளாண்மை (Agriculture)
 11. தொழில்நுட்பம் (Technology)
 12. ஆசிரியர் பயிற்சி (Teacher Training)
தமிழ்நாடு பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கு தற்போது நுழைவு தேர்வுகள் இல்லை. (2009)

பொறியியல் கல்லூரிகளுக்கான நுழைவு தேர்வு:
 1. BITS Pilani
 2. IIT
 3. National Technical Institute (Former REC)
Comments